Management & Leiderschap

Hoe succesvol zijn de managers in uw organisatie?

De stijl en kwaliteit van leidinggevenden zijn bepalende factoren voor het succes van een organisatie. Leidinggevenden die inspireren, motiveren en duidelijkheid bieden, dagen medewerkers uit het beste uit zichzelf te halen en optimaal bij te dragen aan de doelstelling van de organisatie. De voorbeeldrol van de leidinggevende is hierin een belangrijk element. Van (potentiële) leidinggevende wordt dus veel verwacht.

Investeren in de ontwikkeling van de leidinggevende kan een belangrijke hefboomwerking hebben. De leiderschapsprogramma’s van Humind zijn altijd maatwerk en worden opgebouwd rondom drie elementen:

  • De persoonlijke stijl en eigenschappen van de leidinggevende:
  • Interactie met medewerkers, collega’s en eigen leidinggevenden;
  • De context van de leidinggevende.

Persoonlijk Leiderschap

Humind creëert het inzicht in de persoonlijke stijl, gedrag en vermogens, én de effecten daarvan op anderen. Dit leidt tot:
– Bewustzijn en de gewenste verdieping en de versterking van de invloed binnen het team.
– Het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag in de interactie met anderen.
– Het nemen en tonen van leiderschap ongeacht positie en omstandigheden.

Inspiratie

Humind inspireert managers door hen te laten experimenteren met de impact van een nieuwe aanpak en ander gedrag. De ervaring motiveert en stimuleert hen om het geleerde structureel en daadwerkelijk toe te passen.

Leermethoden

De leer- en ontwikkelmethoden worden volledig afgestemd op de gewenste resultaten en doelgroep. Daarbij zoekt Humind continu naar nieuwe inzichten en methodieken. Humind heeft uitgebreide ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van leermethoden en praktische management development-programma’s.

Fun, Uitdagend en Grensverleggend

De trainers van Humind dagen leiders en managers uit verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Humind daagt leiders uit te experimenteren met ander gedrag en binnen een veilig leerklimaat en met veel plezier hun eigen grenzen te verkennen en te verleggen. Het resultaat is een geborgd leerklimaat in organisaties en bedrijven met leiders die grip hebben op hun eigen ontwikkeling.