Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. De focus ligt hierbij voornamelijk op arbeidsomstandigheden, vitaliteit en een leven lang ontwikkelen.

Investeren in duurzame inzetbaarheid leidt tot:

  • Veerkrachtige Teams: Medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn, zijn veerkrachtiger en beter bestand tegen stressvolle situaties. Ze gaan makkelijker om met veranderingen en tegenslagen, wat jouw organisatie sterker maakt.
  • Talentontwikkeling: Door te investeren in duurzame inzetbaarheid, ontwikkel je het talent binnen jouw organisatie. Je bouwt een pool van vaardigheden op die jouw bedrijf toekomstbestendig maken en je in staat stellen om te groeien en te innoveren.
  • Innovatie: Door medewerkers continu te ontwikkelen, stimuleer je creativiteit en een innovatieve denkwijze. Het helpt je team om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en nieuwe kansen te benutten.
  • Minder Verzuim en Verloop: Het creëren van een gezonde en ondersteunende werkomgeving resulteert in gemotiveerde en betrokken medewerkers die graag bij jouw organisatie blijven.
  • Goed werkgeverschap en Retentie: Duurzame inzetbaarheid is een aantrekkelijke eigenschap voor potentiële werknemers en helpt jouw organisatie om talent aan te trekken en te behouden. Een positief werkgeversmerk en een ondersteunende werkomgeving vergroten de loyaliteit en betrokkenheid van jouw team.

"Bij duurzame inzetbaarheid werk je als werkgever actief mee aan de vitaliteit van je medewerkers."