Management Development

Management Development

Werken aan Management Development is een integraal proces. Een groot deel van management development speelt zich af op de werkvloer in de dagelijkse operatie, in toepassen, ervaren en learning bij doing. De essentie zit in het richten, het ontwikkelen, het helpen leren, het laten ontdekken en ervaren. Echt management development gaat om het verbinden van talent, het verbinden aan jezelf en aan elkaar. Tevens is er de connectie met de organisatie, directie, de business en/of dienstverlening en zeker met de klant.

Voor het maximaal rendement van onze Management Development programma’s worden de maatwerk programma’s afgestemd op de visie en koers van onze opdrachtgever.

Persoonlijk Leiderschap

Humind creëert het inzicht in de persoonlijke stijl, het gedrag en de specifieke vermogen en de effecten daarvan op anderen. Dit leidt tot bewustzijn en de gewenste verdieping. De versterking van de invloed binnen het team. Het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag in de interactie met anderen. Het nemen en tonen van leiderschap ongeacht positie en omstandigheden.

Inspiratie

Humind inspireert managers door hen te laten experimenteren met de impact van een nieuwe aanpak en ander gedrag. De ervaring motiveert en stimuleert hen om het geleerde structureel en daadwerkelijk toe te passen.

Leermethoden

De leer- en ontwikkelmethoden worden volledig afgestemd op de gewenste resultaten en doelgroep. Daarbij zoekt Humind continu naar nieuwe inzichten en methodieken. De benadering en werkwijze van de trainers van Humind heeft in de afgelopen jaren geleid tot een uitgebreide ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van leermethoden en praktische management development programma’s.

Fun, Uitdagend en Grensverleggend

Humind daagt leiders en managers uit verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling. De trainers dagen leiders uit te experimenteren met ander gedrag en binnen een veilig leerklimaat en met veel plezier hun eigen grenzen te verkennen en te verleggen. Het resultaat is een geborgd leerklimaat in organisaties en bedrijven met leiders die grip hebben op hun eigen ontwikkeling.